Lidia Andrzejewska


bibliotekarz. Maluje od 2003 roku najchętniej pejzaże, kwiaty, martwe natury, sceny rodzajowe. Interesuje się ezoteryką, tańcem, wycieczkami rowerowymi. Za najważniejsze w życiu uważa harmonię z otaczającym światem i bycie osobą twórczą żyjącą w zgodzie z wartościami etycznymi.


Galeria prac:

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich