"Gdańskie Fascynacje" - architektura, przyroda, ludzie"

(animacja europejskiej współpracy twórców amatorów malarstwa z Gdańska i Bremen)

Idea zadania:

Jako zadanie animujące współpracę kulturalną twórców nieprofesjonalnych Gdańska i Bremy zakłada:

  • Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków tematycznego pleneru malarskiego z udziałem partnera AWO-ART. Kunstprozess Bremen.
  • Podzielenie się doświadczeniem twórczym, zaprezentowanie wizerunku pięknego, wielokulturowego, otwartego i gościnnego Gdańska, kandydata do miana Europejskiej Stolicy Kultury
  • Zaprezentowanie poplenerowych prac na wystawach czasowych:
    • 6 - 20 lipca 2009 w Gdańsku : siedziba Biura Metropolii Gdańskiej 2016
    • 3 - 14 września 2009 w Kunsthalle Bremen (muzeum na bremeńskiej Starówce)

Zadanie wsparte grantem Prezydenta Miasta Gdańska , to nie tylko zainicjowanie współpracy kulturalnej organizacji pozarządowych obu Partnerskich Miast, dowartościowanie aktywności twórczej i kreatywnego stylu życia uczestniczek projektu, ale również, jako oferta kulturalna dla mieszkańców Gdańska i Bremy jest społeczną i obywatelską odpowiedzią na ideę ubiegania się przez nasze Miasto o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

« powrót

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich