Historia Stowarzyszenia

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Młodzieżowe Centrum Kultury w Gdańsku przy poparciu „Głosu Wybrzeża” 2 września 1982 r. zorganizowali plener malarski dla plastyków amatorów „Grodzisko 82”. Tam powstała Grupa Twórcza Plastyków Amatorów „Grodzisko”, która otrzymała, jako siedzibę, kawiarnię „Forteczna”, gdzie skupiło się życie artystyczne plastyków. Powołano zarząd, prezesem został emerytowany pułkownik Wojska Polskiego i utalentowany plastyk Stanisław Dobrski. Działalność artystyczna nabrała tempa; organizowano szereg wystaw (pierwsza wystawa w 1983 r. „Marynistyka” z udziałem 24 członków), plenerów (m.in.: Kudowa, Lądek Zdrój, Krynica Zdrój, Jurata).

10 maja 1983r. Grupa Twórcza zarejestrowała się w Urzędzie Wojewódzkim, jako Stowarzyszenie Nieprofesjonalnych Plastyków z liczbą 83 członków. 3 marca 1988r. Stowarzyszenie otrzymało od Urzędu Miasta lokal w Wielkim Młynie, z którego korzystało do 1992 r. Tam powstały sekcje malarstwa, rzeźby, gobeliniarstwa, metaloplastyki, grafiki. Przy organizowaniu wystaw podejmowano współpracę m.in. z Klubem „Rudy Kot”, Kantorem Sztuki przy Złotej Bramie, Domem Harcerza, Domem Kultury na Zaspie, Klubem Garnizonowym w Gdańsku-Wrzeszczu, Klubem Marynarki Wojennej w Gdyni, Biurem Wystaw Artystycznych w Sopocie. Członkowie wystawiali swoje prace w Domu Rybaka we Władysławowie oraz na licznych wystawach poplenerowych w Polsce i na plastycznym rynku lokalnym.

Za kreatywność w dziedzinie kultury w roku 1986 Stowarzyszenie otrzymało Dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.

Po reorganizacji działalności Wielkiego Młyna Urząd Miejski przydzielił nam lokal w podziemiach zabytkowej kamienicy przy ulicy Ogarnej 27/28. Lokal wymagał generalnego remontu, który został przeprowadzony własnymi środkami członków Stowarzyszenia.

10 marca 1993r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Uległ również zmianie statut. Nowy lokal, któremu nadano nazwę „Galeria za Murami” otwarto 14 kwietnia 1993r.

Rozszerzono działalność Stowarzyszenia o warsztaty plastyczne. Wykładów z malarstwa, kompozycji, rysunku, historii sztuki podjęli się gdańscy profesjonalni malarze i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych. Byli nimi m.in.: Bogna i Włodzimierz Łajmingowie, Maria Kadzińska, Andrzej Trzaska, Beata i Mariusz Białeccy, Zbigniew Szczepanek, Stanisław Olesiejuk, Marek Model, Aleksandra Baliszewska-Walicka, Krystyna Onak, Daniel Kufel, Ryszard Kul, Anna Reinert-Faleńczyk, Andrzej Karmasz, Jacek Kornacki.

Członkowie naszego Stowarzyszenia to ludzie o różnych zawodach i w różnym wieku. Radość tworzenia, wytrwałość, praca nad sobą, rozwijanie talentu doprowadza do realizacji marzeń. Niektórzy z nich podejmują i kończą studia w Akademii Sztuk Pięknych.

W ciągu 30 lat Stowarzyszeniem kierowali kolejno: Stanisław Dobrski, Stanisław Frankowski, Wojciech Iwaniuk, Maria Świderek, Barbara Paluch, Anna Staruszkiewicz i Romana Karmasz. Dzięki ich pracy, wspólnej pasji oraz wsparciu ze strony władz Miasta Gdańska Stowarzyszenie działa do dnia dzisiejszego.

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich