Zarząd


Prezes Romana Karmasz
Zastępca prezesa Urszula Jagodzińska
Zastępca prezesa Włodzimierz Rybacki
Skarbnik Grażyna Bielas
Sekretarz Felicja Perzyńska
Członek zarządu Elżbieta Rydzkowska
Członek zarządu Teresa Milczarz

Komisja rewizyjna

  • Kazimiera Prabucka - Przewodnicząca
  • Danuta Bartos-Lasota
  • Helena Pęk

Komisja artystyczna

Ciało doradcze Zarządu Stowarzyszenia w działalności artystycznej
  • Ewa Kruglik - Przewodnicząca
  • Barbara Tryfon
  • Krystyna Kapuścińska
  • Danuta Kraszewska
  • Ewa Somlo
© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich