Zaproszenie do udziału w XVII Przeglądzie Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej - "Impresje Chopinowskie"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XVII PRZEGLĄDZIE MALARSTWA TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH GDAŃSKA I METROPOLII GDAŃSKIEJ „IMPRESJE CHOPINOWSKIE”

Idea zadania:
Utrwalenie wieloletniej inicjatywy Stowarzyszenia w zakresie animacji kulturalnej i tworzenia przestrzeni kultury czasu wolnego. Promocja amatorskiej aktywności twórczej w dziedzinie malarstwa i kreatywnego stylu życia. Dowartościowanie twórców amatorów malarstwa oraz ich kulturotwórczej roli w środowisku lokalnym. Działanie społeczne wpisujące się w dążenia Gdańska i Metropolii Gdańskiej do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury

Warunki uczestnictwa:
Wykonanie i przedstawienie jednej pracy inspirowanej muzyką Chopina w technice: olej, akryl lub akwarela, pastel o wymiarach 50 x 60 lub 50 x 70

I ETAP - ZGŁOSZENIA
zgłoszenie do 30 sierpnia br. na nośniku elektronicznym ( płytka CD lub e-mailem wykonanego obrazu w pliku JPG ) tematycznej pracy z dołączonym opisem:

  1. Imię i nazwisko autora
  2. Tytuł pracy i technika wykonania
  3. Wymiary pracy
  4. Kilka zdań o twórcy i dotychczasowych osiągnięciach oraz dane kontaktowe:
    adres zamieszkania, telefon, adres e-mail

II ETAP - KWALIFIKACJA

Zakwalifikowanie prac i wysłanie przez Jury Przeglądu zaproszenia do twórców celem dostarczenia zgłoszonej pracy (obrazu) do siedziby stowarzyszenia „Galerii za Murami” w terminie do 10 września br. Uwaga: Akwarele i pastele oprawione w passportou oraz ramkę z 2 zawieszkami - antyramy wykluczone, pozostałe bez oprawy.

Jury dokona Przeglądu i przyzna Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii:
prace wykonane w technice akwarela i pastel 3 x 800zł
prace wykonane w technice olej i akryl 3 x 800zł
pozostali twórcy otrzymają pamiątkowy folder wystawy „Impresje Chopinowskie”

III ETAP – PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU
Zakończenie zadania wernisażem oraz wręczeniem nagród w XVII Przeglądzie Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej „Impresje Chopinowskie” do 20.XI. 2010

Dodatkowe informacje u Koordynatora p. Krystyny Dąbrowskiej Tel. (58) 320 20 70.
Zgłoszenia prac w pliku JPG prosimy wysyłać na adres: krysdabrowska@gmail.com

Uwagi końcowe: Decyzja Jury Przeglądu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Prezes Stowarzyszenia
Anna Staruszkiewicz


© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich