Gdańskie fascynacje - fotorelacja


Spotkanie integracyjne uczestniczek zadania:


Warsztaty malarskie i zajęcia plenerowe:


Wernisaż - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska:


Wernisaż - Kunsthalle Bremen:

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich