AWO Bremen

AWO Bremen jest to bogata w demokratyczną tradycję organizacja pozarządowa zajmująca się pracą w obszarze wszelkich dziedzin socjalnych i pomocy osobom w każdym wieku. Praca na rzecz osób w podeszłym wieku oraz potrzebującym pomocy - stacjonarna i ambulatoryjna, praca z dziećmi i młodzieżą, poradnictwo i pomoc dla migrantów, opieka nad niepełnosprawnymi, nad chorymi psychicznie i umysłowo. Zatrudnia we wszystkich swoich placówkach na terenie miasta Bremen łącznie 1.500 pracowników.

AWO Bremen jest organizacją bardzo aktywną w zakresie Aktywizacji Społecznej i Aktywności Obywatelskiej.

W ramach ofert dla ludzi starszych prowadzi na terenie miasta 17 placówek dla aktywizacji i aktywności osób starszych. W tych tez placówkach powstał projekt AWO-Art Kunstprozess dla osób aktywnych artystycznie i należących do grup i kursów malarstwa.

Pod kierownictwem uznanej bremeńskiej artystki-malarki Marioli Bogackiej spotykają się raz w tygodniu uczestniczki i uczestnicy jej kursu prowadzonego dla AWO pod tytułem "Malarstwo Starych Mistrzów" i uczą się technik malarstwa olejnego.

Wspólnie z artystami Gdańskimi spędza kreatywny tydzień w mieście partnerskim według Motta: "Gdańskie Fascynacje". Obok wspólnej pracy i wymiany artystycznej planowane jest wspólne poznawanie miasta, inspiracje artyczne I fascynacje urokami Gdańska.

Najważniejszym jednak celem jest nawiązanie kontaktów i zapoczątkowanie ciągłej współpracy i wymiany miedzy organizacjami a przede wszystkim kontaktów i długotrwałych przyjaźni miedzy osobami.

Lucyna Bogacki

« powrót

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich