Aktualności


  

  

Prace nagrodzone i wyróżnione w kategorii malarstwo, rysunek, grafika i kolaż:

  

Prace nagrodzone w kategorii dzieła innowacyjne: fotografia artystyczna - forma przestrzenna i rzemiosło artystyczne:


Dotacja:

  
 Wycieczka do Warszawy do Muzeum Narodowego
na wystawę malarstwa Olgi Boznańskiej

Dnia 14.04.2015 odbyła się wycieczka do Warszawy na wystawę obrazów Olgi Boznańskiej. Przewodniczka oprowadziła uczestniczki po wystawie naszej wybitnej malarki. Oprócz tej wystawy uczestniczki wycieczki zwiedziły wystawę czasową w Zachęcie "Kanibalizm?" O zawłaszczeniach w sztuce oraz miały do wyboru możliwość zwiedzania wystaw stałych w Muzeum Narodowym, w Galerii Faras /kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego/, Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego, Galerii Portretu Staropolskiego i Europejskiego, Galerii Sztuki XIX Wieku, Galerii Sztuki XX i XXI Wieku, Galerii Sztuki Zdobniczej, Galerii Sztuki Starożytnej.

 Zadanie publiczne pod nazwą
"Spotkania z paletą - kontynuacja - 70 lat Gdańska z Macierzą"

w okresie od 27.02.2015 r. do 15.12.2015 r.

W realizacji projektu wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji. Zadanie wspiera działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców amatorów oraz społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac, prowadzonych przez uznanych, wysoko wykwalifikowanych artystów. Wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawania historii i zabytków Gdańska, wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Działania mają charakter integracyjno-kulturalny i skierowane są do ogółu mieszkańców, a w szczególności do społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.

 Rok 2015
grudzień 2014

Wernisaż i wystawa podsumowująca zadanie
"Spotkania z paletą - kontynuacja - pamięci Gdańska"
w "Galerii Za Murami"

siedzibie Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku  


Dotacja:
grudzień 2014

Warsztaty wolontariackie rzemiosła artystycznego: florystyki
listopad 2014

Wystawa twórczości członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Manhattan" w Gdańsku  


Dotacja:
październik 2014

Wizyta studyjna grupy Active Citizens z Krakowa
i przedstawicieli Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska

w siedzibie naszego Stowarzyszenia


Dotacja:
październik 2014

Wernisaż i wystawa XXXI Przeglądu Twórczości Członków Stowarzyszenia

w siedzibie naszego Stowarzyszenia w "Galerii Za Murami"  


Dotacja:
wrzesień 2014

Warsztaty wolontariackie rzemiosła artystycznego: rzeźba, ceramika
wrzesień 2014

Warsztaty wolontariackie rzemiosła artystycznego: filcowanie/spilśnianie
lipiec 2014

"Kongres Rysownika" - "Tkanina Wolności"

projekt Pawła Althamera - wydarzenie artystyczne w przestrzeni publicznej miasta Gdańska

Artyści biorący udział w wydarzeniu: Paweł Althamer, Michał Szlaga, Jakub Bielawski, Tomasz Kopcewicz, Anna Witkowska, artyści ze Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków: Romana Karmasz, Inga Sieja, Katarzyna Prabucka, Ewa Kruglik, Ewa Brandt, Barbara Tryfon, Urszula Jagodzińska, Grażyna Bielas, Ewa Somlo, Jadwiga Filipczyk, Aleksandra Romanowska, Katarzyna Rajczyk-Bauc, Włodzimierz Rybacki, aktorzy i twórcy Teatru Wybrzeże oraz Youngdon Jung przebywający w Gdańsku na zaproszenie CSW "Łaźnia".

Organizatorem Kongresu Rysowników była Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście. Partnerzy wydarzenia Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Teatr Wybrzeże, Arts Council Korea, CSW Łaźnia, Klub Wydział Remontowy.

Kongres Rysowników został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.


Dotacja:
kwiecień 2014

Wystawa czasowa prac warsztatowych

Projekt "Spotkania z paletą - kontynuacja - pamięci Gdańska"


Dotacja:
marzec 2014

Wystawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt. "Sztuka za sztukę"
w ramach projektu "Kultura i sztuka bez barier" Fundacji "Pomóż mi żyć"

Użyczyliśmy nieodpłatnie salę wystawową w siedzibie naszego stowarzyszenia w "Galerii Za Murami", pomogliśmy zrobić aranżację wystawy i wernisaż.

  


Dotacja:
marzec 2014

Wystawa czasowa prac warsztatowych

Projekt "Spotkania z paletą - kontynuacja - pamięci Gdańska"


Dotacja:
Zadanie publiczne pod nazwą
"Spotkania z paletą – kontynuacja - Pamięci Gdańska"

w okresie od 26.02.2014 r. do 15.12.2014 r.

W jego realizacji wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji. Zadanie wspiera działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców nieprofesjonalnych oraz społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac prowadzonych przez profesjonalnych artystów. wyjść grupowych do muzeów mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawania historii i zabytków Gdańska, wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Działania te mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.
Dotacja:
Wystawa podsumowująca zadanie publiczne

"Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem"

w Galerii Za Murami w siedzibie Stowarzyszenia

6 grudnia 2013Czterdziestu pięciu uczestników warsztatów twórczych wystawiło 98 swoich prac: szkiców, rysunków, malarstwa w dwóch salach siedziby Stowarzyszenia. Była to zaledwie część wykonanych przez nich dobrych prac. Reszty, z uwagi na ograniczone możliwości wystawiennicze, nie pokazano na wystawie. Pomimo szalejącego huraganu uroczystość odbyła się. W uroczystości, oprócz uczestników warsztatów, przedstawicieli Zarządu i komisji Stowarzyszenia, wzięli udział tak znamienici goście jak pani Ewa Rogaczewska - przedstawicielka Biura Prezydenta d/s Kultury i pan Marek Bumblis - przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Świętowano do późnych godzin.  


Dotacja:
Wystawa malarstwa członków Stowarzyszenia pt. "Pamięć Gdańska"
w Bibliotece Manhattan

listopad 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem


Dotacja:
Wystawa - konkurs o tematyce morskiej

wrzesień / październik 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem
Prace nagrodzone i wyróżnione:

  


Dotacja:
Wystawa malarstwa
Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku
w Bibliotece Manhattan

czerwiec 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem


Dotacja:
Wystawa XXX Przeglądu Twórczości Członków Stowarzyszenia

w Galerii Za Murami w siedzibie Stowarzyszenia

maj 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razemOdznaczeni medalem Prezydenta Miasta Gdańska


Nagrodzeni nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury


Prace nagrodzone


Prace wyróżnione

 Album XXX-lecia - patrz w zakładkach


Dotacja:
Warsztaty twórcze

marzec 2013 - listopad 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem

 


Dotacja:
Zadanie publiczne pod nazwą „Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem”

w okresie od 28.02.2013 do 15.12.2013

Już 30 lat prowadzimy działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców nieprofesjonalnych oraz ogółu mieszkańców, w której wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie. Jest to możliwe dzięki wsparciu naszych działań przez Miasto Gdańsk w formie zadania publicznego „Spotkania z paletą - kontynuacja - 30 lat razem”. Organizujemy warsztaty twórcze - praktyczne zajęcia w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac, prowadzone przez profesjonalnych artystów, wyjścia grupowe do muzeów mające poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, wystawy czasowe prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

Działania te mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.


Dotacja:
Wystawa poplenerowa 2013

wrzesień 2013

Zadanie publiczne pod nazwą

"30 lat dla Pomorza"

PLAKAT
 

Dotacja:

Plener w Jantarze (Województwo Pomorskie)

czerwiec 2013

Zadanie publiczne pod nazwą:

30 lat dla Pomorza


Dotacja:

Plener w Trutnowych na Żuławach

powiat gdański, czerwiec 2013

w ramach projektu „30 lat dla Pomorza”

  

Dotacja:

Zadanie publiczne pod nazwą „30 lat dla Pomorza”

w okresie od 31.05.2013 do 20.09.2013

Nasze Stowarzyszenie już 30 lat prowadzi działalność kulturotwórczą w której wykorzystuje swoje dobre wypracowane praktyki. Jest to możliwe dzięki wsparciu naszych działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w formie zadania publicznego "30 lat dla Pomorza". Zadanie "30 lat dla Pomorza" jest przedsięwzięciem artystycznym o charakterze regionalnym i jubileuszowym promującym kulturę województwa pomorskiego, sprzyjającym rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego. Działania przewidziane w zadaniu kierowane są do ogółu mieszkańców województwa pomorskiego, którzy chcą rozwijać swoje talenty i zainteresowania sztuką. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań dyskusyjnych z pogadankami na temat sztuki, warsztatów twórczych plenerowych z rysunkiem i malarstwem marynistycznym i sztuką przestrzenną Land Art pod kierunkiem profesjonalnych artystów plastyków. Zadanie zakończy się wystawą prac plastycznych uczestników.

Wszystkie działania mają charakter integracyjno-kulturalny i skierowane są do ogółu społeczności wzbogacając ofertę kulturalną województwa pomorskiego.


Dotacja:
06.12.2012

Wystawa z wernisażem w siedzibie Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku kończąca zadanie publiczne pod nazwą "Spotkania z paletą" realizowane od 24.01.2012 do 20.12.2012r. Kilkadziesiąt obrazów, rysunków i grafik uczestników zadania prezentowanych było na ścianach dwóch dużych sal Stowarzyszenia. W części oficjalnej uczestnikom zadania wręczono certyfikaty. W uroczystości tłumnie wzięli udział uczestnicy zadania, członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście i społeczność lokalna miasta Gdańska.


Dotacja:

Zdjęcia z wernisażu:
   W dniu 6 listopada 2012 roku w Galerii "ZA MURAMI" odbył się doroczny Przegląd Twórczości członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku. Wernisaż był, jak zwykle, bardzo miłą uroczystością i okazją do spotkania.

Nagrody i wyróżnienia były miłą niespodzianką, bo do końca trzymano w tajemnicy werdykt Komisji. Obrazy oceniała Komisja w składzie: mgr Anna Urbańczyk - główny specjalista w Instytucie Kultury UM w Gdańsku, dr habilitowany Jacek Kornacki - wykładowca ASP w Gdańsku oraz mgr sztuki Marcin Bildziuk - prezes Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki w Gdańsku. Komisja przyznała trzy Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i trzy Wyróżnienia Honorowe. Wszyscy członkowie Jury byli obecni na wernisażu i osobiście wręczali nagrody i wyróżnienia, uzasadniając przy tym swój werdykt. To było wspaniałe.

I nagrodę otrzymała Koleżanka Krystyna Kapuścińska, II nagrodę - Koleżanka Stasia Dymecka, III nagrodę przyznano naszemu nieżyjącemu już Koledze Tadeuszowi Krasnowskiemu (nie znaliśmy wtedy jeszcze przyczyny jego nieobecności na wernisażu). Wyróżnienia otrzymały: Koleżanka Irena Ferenc, Koleżanka Teresa Milczarz i Koleżanka Barbara Paluch.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć nagrodzone Koleżanki i ich prace. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Wystawa poplenerowa „Z paletą nad wodami Gdańska”
w Filii Nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
(wrzesień 2012)

 


Dotacja:
Wystawa z cyklu „SPOTKANIA Z PALETĄ” w przestrzeni publicznej
Galerii Handlowej LECLERC
w ramach Strefy Kultury Miejskiej
(czerwiec 2012)

  


Dotacja:
Wystawa czasowa prac warsztatowych członków grupy trenera
artysty malarza Ryszarda Kula
w Galerii ZA MURAMI Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków
im. Mariana Mokwy w Gdańsku
(czerwiec 2012)


Dotacja:
Wystawa czasowa prac warsztatowych członków grupy trenera
artysty malarza Daniela Kufla
w Galerii ZA MURAMI Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków
im. Mariana Mokwy w Gdańsku
(kwiecień 2012)

 


Dotacja:
Wystawa czasowa prac warsztatowych członków grupy trenera
artysty malarza Stanisława Olesiejuka
w Galerii ZA MURAMI Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków
im. Mariana Mokwy w Gdańsku
(luty 2012)

 


Dotacja:
Wystawy z cyklu "Spotkania z paletą"
 • Wystawa pt. "Nasze góry"
  w Filii Nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  (luty 2012)
 • Wystawa pt. "Kaszuby"
  w Filii Nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  (marzec 2012)
  


Dotacja:
Zadanie publiczne pod nazwą "Spotkania z paletą"

w okresie od 24.01.2012r. do 20.12.2012r.
  

W jego realizacji wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie. Zadanie wspiera działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców nieprofesjonalnych oraz ogółu mieszkańców poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac prowadzonych przez profesjonalnych artystów wyjść grupowych do muzeów mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Filii Nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Działania te mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.


Dotacja:

W dniu 12 grudnia 2011roku w „Galerii za Murami” Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów malarskich, prowadzonych w roku 2011, połączone z wręczeniem certyfikatów ich uczestnikom. Miłą uroczystość uświetniła wystawa prac uczestników warsztatów z trzech grup. Wystawę otworzyła pani Anna Staruszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy, przekazując podziękowania zarówno prowadzącym warsztaty, jak i ich uczestnikom. Prezentowane prace były bardzo interesujące i na dobrym poziomie. W miłej, ciepłej i rodzinnej atmosferze, z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy zebrani, składając życzenia, podzielili się opłatkiem.

Poniżej zdjęcia z wernisażu:

 W dniu 8 grudnia 2011 roku w gościnnej Sali Teatru Społecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 odbyła się piękna doroczna uroczystość. „Dom Sąsiedzki za Murami” Forum Inicjatyw Lokalnych zaprosił kolejny już raz na „Sąsiedzkie Kolędowanie” i świąteczny poczęstunek.

Licznie zebranych gości bardzo ciepło i serdecznie przywitali: Lider Forum Inicjatyw Lokalnych i prezes Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku - pani Anna Staruszkiewicz oraz pan Dariusz Różycki - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudzkiego w Gdańsku.

Swoją obecnością zaszczycili również Ks. Anusiewicz - prezes Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, pan Marek Bumblis – radny miasta Gdańska i przewodniczący Komisji d/s Kultury i Promocji Miasta Gdańska, pani Beata Matyaszczyk – Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście, pani Mirosława Kowal – Dyrektor Gimnazjum nr 8 na Żabim Kruku, pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Seniorzy sąsiedzi, zaproszeni Seniorzy z MOPS oraz liczna grupa członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku.

Spotkanie upływało w miłej, świątecznej atmosferze, a kolędy i muzyka w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 8 na Żabim Kruku stworzyły niepowtarzalny klimat. Łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie serdeczne, dobre życzenia świąteczne i noworoczne.

Sąsiedzkie Kolędowanie - zdjęcia
Dnia 20 listopada 2011r. w Domu Uphagena przy ul. Długiej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy pt. "Śladami Uphagena". Prace na wystawie zaprezentowali twórcy nieprofesjonalni ze Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Wystawę poprzedził koncert zespołu smyczkowego Barock Quartet, który swoją muzyką wprowadził przybyłych gości w dobry nastrój.Wystawa powstała w wyniku współpracy naszego Stowarzyszenia z Towarzystwem "Dom Uphagena". Inspiracją do powstania prac były wcześniej zorganizowane warsztaty plenerowe połączone z wykładami i przeprowadzone w trzech różnych miejscach związanych z historią rodu Uphagenów w Gdańsku (Dom Uphagena przy ul. Długiej, rezydencja Uphagenów w Gdańsku-Wrzeszczu oraz kościół św.Piotra i Pawła w Gdańsku na Żabim Kruku). Warsztaty pełniły rolę edukacyjną. Szczególne podziękowania za współpracę składamy Pani dr Ewie Barylewskiej-Szymańskiej z Towarzystwa "Dom Uphagena", Pani dr Katarzynie Rozmarynowskiej z Politechniki Gdańskiej oraz Panu dr Arkadiuszowi Staniszewskiemu. Mamy nadzieję, że obrazy naszych twórców dobrze wpiszą się w rozpoczęte obchody Roku Uphagena w Gdańsku. Poniżej zdjęcia z wernisażu:
  W dniu 4 listopada 2011 r. w Restauracji „Palowa” w Gdańsku odbył się uroczysty wernisaż wystawy p.t.: „Bioróżnorodność Opływu Motławy” potraktowany w zadaniu wspartym dotacją z budżetu Miasta Gdańska jako edukację ekologiczną, propagowanie dziedzictwa przyrodniczego i zasad zrównoważonego rozwoju. Wyzwanie to podjęli twórcy amatorzy malarstwa ze Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy. Wystawa poprzedzona była warsztatami malarskimi we współpracy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Zaprezentowane na wystawie prace pokazały całe bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe Miasta Gdańska na urokliwym odcinku Opływu Motławy. Na wernisażu miło było gościć Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska pana Macieja Lorka oraz panią Barbarę Szczyt również z Wydziału Środowiska. Podczas uroczystości zostały wręczone tematyczne albumy z pracami twórców obrazów.

Poniżej zdjęcia z wernisażu:
 Dnia 6 października 2011 roku odbył się wernisaż wystawy XVIII Przeglądu Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej pt.: „Mgławice i Galaktyki”. To wydarzenie wpisuje się w całoroczny program obchodów 400 rocznicy urodzin gdańskiego astronoma- Jana Heweliusza. Zaproszeni przez Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im.Mariana Mokwy w Gdańsku goście licznie przybyli do auli Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie przywitała ich pani Anna Staruszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy. Wernisaż rozpoczął się od przeczytania protokołu jury oraz wręczenia dyplomów artystkom, których plastycznie interpretacje mgławic i galaktyk zostały nagrodzone. Nagrody wręczali: pani Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury oraz pan Marek Bumblis – przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Wśród wyróżnionych malarek znalazły się: Krystyna Bortkun, Anna Gaca, Lucyna Gireń, Krystyna Gregor-Dąbrowska, Maria Łopatyńska oraz Kazimiera Prabucka.

Po rozdaniu nagród goście zostali zaproszeni na przedstawienie o życiu i działalności sławnego gdańskiego astronoma, Jana Heweliusza, przygotowane przez młodzież ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej pod kierunkiem pani Ewy Kruglik. Przedstawienie było miłą niespodzianką. Młodzież porwała widownię w kosmos. Sztuka była dynamicznym i intrygującym połączeniem współczesnej narracji z obrazem minionych czasów. W akcję umiejętnie wpleciono ważne fakty z życia astronoma oraz ponadczasowe wartości. Że sceny promieniowała radość, pochwała patriotyzmu, nauki i miłości, a to wszystko ozdobione pięknymi piosenkami. Sztukę nagrodzono gromkimi brawami, po czym wszyscy udali się na poczęstunek i wspólne oglądanie wystawy.

Zdjęcia z wernisażu

Poniżej nagrodzone prace oraz Laureatki Przeglądu:
  
W dniu 16.09.2011r. gościliśmy w Stowarzyszeniu grupę Seniorów z MOPS Ciechanowa. Zaś w dniu 22.09.2011 r. jeszcze liczniejszą grupę Seniorów i pracowników MOPS ze Szczecina. Spotkanie miało charakter ożywionej wymiany myśli, spostrzeżeń i praktyk. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że obraz polskiego Seniora w ostatnich latach uległ radykalnej zmianie. Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Zatem potrzeby Seniorów stają się coraz bardziej zróżnicowane. Musimy pracować więc nad szeroką ofertą usług skierowanych do Seniorów zarówno w zakresie opieki, jak i potrzeb społeczno–kulturalnych, aby wspólnie mogli uczestniczyć w kulturze, rekreacji a także aktywnym wypoczynku.W dniu 9 września (piątek) w Galerii Za Murami SNP im. M. Mokwy w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy członków Stowarzyszenia p.t.: "Barwą zauroczeni". Wystawiono szereg ciekawych prac, na bardzo profesjonalnym poziomie. Tematy prac bardzo zróżnicowane, nie ograniczały się jedynie do pejzaży choć mógł to sugerować tytuł wystawy. Miło było oglądać prace, które zatrzymywały Cię trochę dłużej. Więcej takich wystaw, które pozostawiają miłe wspomnienia i refleksje.W ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Kulturalna Seniorów” PO FIO od 1 do 8 lica 2011 r. zorganizowano integracyjne warsztaty twórcze i malarskie. Warsztaty odbyły się w pięknej, małej miejscowości Jamno k /Bytowa. Miały charakter integracji międzypokoleniowej. W warsztatach wzięła udział 12 osobowa grupa wolontariuszy z naszego Stowarzyszenia oraz 12 osobowa grupa młodzieży ze Stowarzyszenia ”Rodzina Kolpinga” z Kłodawy Gdańskiej wymagająca naturalnej opieki, serdeczności i ciepła rodzicielskiego. Nawiązaliśmy z młodzieżą dobre relacje. Stworzyliśmy przyjazną atmosferę. Podczas pleneru powstało wspólnie wiele ciekawych prac. Młodzież była dumna, kiedy na zakończenie pleneru podczas wernisażu mogła zaprezentować swoje prace.

Zdjęcia z warsztatów


W dniu 26.06.2011 odbył się w Galerii „Za Murami” wernisaż prac malarskich Pani Haliny Skulimowskiej. Pani Halina pobiera naukę rysunku i malarstwa na warsztatach pod kierunkiem mgr Stanisława Olesiejuka. Swojej wyjątkowej pracowitości i pasji tworzenia w krótkim okresie czasu zdołała pokazać bardzo ciekawe prace zarówno z rysunku jak i malarstwa. Na wernisaż przybyło mnóstwo gości, ciekawych czym koleżanka ich zaskoczy. Zrobiła wszystkim miłą niespodziankę, a sobie niemałe przeżycie duchowe. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
  W dniu 20.06.2011 odbył się III etap warsztatów plenerowych do zadania "Śladami Uphagena". Warsztaty w kościele św.Piotra i Pawła w Gdańsku na Żabim Kruku poprowadził dr Arkadiusz Staniszewski. Pięknie i bardzo interesująco spędziłyśmy czas. Pragnę raz jeszcze podziękować za wszystko w imieniu własnym i koleżanek.
 Relacja z Biesiady Sąsiedzkiej „Za Murami” z dnia 18.06.2011

Deszcz padający od wczoraj spędzał sen z powiek organizatorom „PIKNIKU INTEGRUJĄCEGO” społeczność lokalną, czy aby w dniu 18.06.2011 nie będzie padać. Ranek nie okazał się łaskawy, ale co znaczy pozytywne myślenie i nastawienie, że wszystko musi się udać choć „niebo płacze”. Organizacyjnie byliśmy świetni, przygotowani na wszelką ewentualność. O godz. 11:00 już wisiały piękne banery, girlandy, baloniki, stoły nakryte obrusami, wszystko skierowane w okna sąsiadów. Kiedy zagrała muzyka, trudno było się oprzeć pokusie i zostać w domach. Zapach wyśmienitej grochówki oraz dymek grillowanej kiełbaski unosił się chyba do samego nieba. Po chwili zaroiło się wokół. Początkowo trochę nieśmiało, ale od czego są przemiłe koleżanki zapraszające do bliższego poznania się i biesiadowania. Niektórzy wręcz zadawali pytania, kiedy to wszystko zostało zrobione mimo niesprzyjającej pogody. Przyszło mnóstwo gości: Radny Rady Miasta – pan Marek Bumblis, nowi Radni Dzielnicy Śródmieścia z Przewodniczącą Zarządu - panią Beatą Matyjaszczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Dzielnic – pani Małgorzata Lewandowska, Panowie Dyrektorzy z Centrum Kształcenia Ustawicznego, koledzy i koleżanki z innych organizacji pozarządowych, sąsiedzi z okolicznych domów z rodzinami. Zainteresowanie wzbudził nasz Piknik nawet u przypadkowo przechodzących trzech pań z Niemiec, zwiedzających Gdańsk. Oczywiście nasza polska gościnność i zainteresowanie osobami z sąsiadującego kraju unijnego okazały się strzałem w 10-kę. Niemki zostały poczęstowane gorącą grochówką która w dzisiejszym dniu smakowała wyjątkowo. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Myślę, że to był miły akcent z naszej strony. Sąsiedzi mieli też okazję do rozmów z naszymi Radnymi. Rozmowom i śpiewom przy muzyce płynącej z akordeonu nie było końca. Humory dopisywały wszystkim, powoli deszcz przestawał padać, dając do zrozumienia, bawcie się dłużej. Po kilku godzinach pożegnaliśmy gości z zapewnieniem, że w przyszłym roku spotkamy się na podobnej imprezie. Warto być razem, warto kochać ludzi.

Koordynator: Krystyna Dąbrowska
  8.06.2011 odbyły się warsztaty plenerowe EKO - „Bioróżnorodność Opływu Motławy”.
  Relacja z Festynu Integracyjnego Forum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych Stare Przedmieście –Główne Miasto Gdańsk u naszego Partnera - Gimnazjum nr 8 na Żabim Kruku w dniu 4.06.2011 z okazji „Gdańskich Dni Sąsiada”

W dniu 4.06.2011 przy wspaniałej pogodzie jaką zafundowała matka natura, na terenie Gimnazjum nr 8 na Żabim Kruku w Gdańsku odbył się wielki Festyn. Przybyło wielu mieszkańców z rodzinami, młodzież, dzieci. Gościliśmy również Partnerów naszego Forum oraz Radnych Rady Miasta Gdańska pana Marka Bumblisa – Przewodniczącego Komisji Kultury i p. Piotra Gierszewskiego-członka Komisji Edukacji Rady, ks. prałata Cezarego Anusewicza proboszcza Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła. Atmosfera zabawy na Festynie rozkręcała się z godziny na godzinę. Młodzież gimnazjalna zafundowała przybyłym bogaty program artystyczny. Były również gry i zabawy sportowe, loteria fantowa oraz wiele innych atrakcji. Uciech dla podniebienia też nie zabrakło, była świetna grochówka, bigosik, pyszne ciasta domowego wypieku , kawusia, herbata i zimne napoje. Dla młodszych dzieci i maluchów Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków przygotowało konkurs rysunkowy oraz malowanie buziek, jak zwykle cieszące się dużym zainteresowaniem. Prace były różne ale wykonane z dużą wyobraźnią. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni , a my otrzymaliśmy wiele serdecznych słów od rodziców i radosnych uśmiechów dzieci. To było kolorowe, wesołe rodzinne i sąsiedzkie spotkanie. Wkrótce kolejna integracyjna impreza „Za Murami".

Koordynator: Krystyna Dąbrowska
 W dniu 27.05.2011 Forum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stare Przedmieście - Główne Miasto Gdańsk zaprosiło w ramach „Gdańskich Dni Sąsiada” mieszkańców dzielnicy na Piknik na Placu Wałowym. Przy wspaniałej pogodzie przybyli licznie mieszkańcy: seniorzy, młodzież, mamy z dziećmi. Miło było przywitać postaci z życia publicznego w osobie pani Beaty Matyaszczyk, radnego Miasta Gdańska pana Marka Bumblisa oraz nowo wybranych radnych, a także członków Partnerstwa Lokalnego i organizatorów. Atrakcją spotkania był bogaty program artystyczny w wykonaniu Młodzieży Gimnazjum nr 8 Żabi Kruk oraz dzieci z Pałacu Młodzieży. Konkurs Rysunkowy i malowanie buziek dzieciom przygotowało SNP. W specjalnie postawionym namiocie zaprezentowano mieszkańcom zdjęcia, plansze, ogólnie rzecz ujmując wizję architektoniczną przyszłej dzielnicy mając na uwadze rewitalizację pięknej zabytkowej dzielnicy, kształtowanie przestrzeni miejskiej przyjaznej dla wypoczynku i sztuki.
  W dniu 22.05.2011 w Galerii ”Za Murami” odbył się wernisaż prac malarskich Pani Weroniki Glaza. Prace zaprezentowane odbiegały od tradycyjnie wystawianych. Autorka zafascynowana światem dzikich ogrodów bawiła się kolorem i formą. Ciekawa zróżnicowana kolorystyka mogła się podobać wielu gościom.W dniu 19.05.2011 w Gdańsku-Wrzeszczu poznaliśmy historię kilku domów zamieszkałych niegdyś przez rodzinę Uphagenów. II etap warsztatów plenerowych "Śladami Uphagena" poprowadziły Panie dr Ewa Barylewska-Szymańska z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz dr Katarzyna Rozmarynowska z Politechniki Gdańskiej.17.05.2011 zorganizowaliśmy plenerowe warsztaty malarskie ”Żuławy”. Warsztaty poprowadził Pan Daniel Kufel.
  13.05.2011 rozpoczęliśmy cykl warsztatów komputerowych dla Seniorów w ramach realizacji zadania „Kompetencje XXI wieku”. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli, a Seniorom asystowała młodzież w ramach integracji międzypokoleniowej.
  W dniu 9.04.2011 odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenie Nadbałtyckiego Plastyków, na którym pani Prezes Anna Staruszkiewicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010. Sprawozdania złożyli również Przewodniczący Komisji Artystycznej i Komisji Rewizyjnej. Dokonano zmian osobowych w składzie członkowskim Zarządu. W związku ze złożoną rezygnacją pań: Krystyny Bortkun i Wiesławy Mikulskiej – Kiwit dokooptowano w drodze zgłoszenia się 2 panie: Jadwigę Filipczyk i Marię Łopatyńską. Rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgłosiła również pani Teresa Milczarz. Na Jej miejsce funkcję tę powierzono pani Lucynie Greń. Pani Prezes Anna Staruszkiewicz zapoznała zebranych z Ramowym Planem Pracy na 2011 r. Zaplanowane spotkanie integracyjne połączone z konkursem na pisankę i kartkę Wielkanocną zakończyło Walne Zebranie.W dniu 3.04.2011 odbył się w Galerii „Za Murami” wernisaż Jubileuszowej wystawy malarstwa pani Ingi Sieji (10-lecie przynależności do Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku). Jubilatka zaprezentowała swój dorobek w różnych technikach malarskich (akwareli, pastelu, akrylu i oleju). Wśród pokazanych prac szczególną uwagę poświęciła ostatnim, przedstawiającym drzewa, ich urok, dostojność, żywotność i tajemnice. Galeria „po brzegi” była wypełniona gośćmi, którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali wystawione prace. Pani Inga nie kryła łez ze wzruszenia. Jubilatka została obdarowana przez Prezes SNP panią Annę Staruszkiewicz pamiątkowym albumem.W dniu 17.03.2011 zaprosiliśmy do „Domu Sąsiedzkiego” przy SNP na spotkanie towarzyskie przy kawce i herbatce, integrujące społeczność lokalną Starego Przedmieścia p.t.: ”Sąsiedzkie Pogaduchy”.W dniu 16.03.2011 w ”Domu Uphagena” MH w Gdańsku odbyło się I spotkanie robocze związane z realizacją wspólnego zadania „Śladami Uphagena”, które poprowadziła pani dr Ewa Barylewska-Szymańska.
  PROJEKT : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA SENIORÓW” PO FIOW jego realizacji wykorzystamy dobre praktyki wypracowane w ubiegłych edycjach PO FIO

Działania projektowe:

 • Wyposażyć seniorów w kompetencje społeczne ,otwierające ich na wolontariat w środowisku lokalnym, a szczególnie na rzecz dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej, oraz w organizacji pozarządowych, gdzie wykorzystane zostanie dotychczasowe doświadczenie zawodowe seniorów poszerzone w projekcie o e-kompetencje
 • Zorganizować warsztaty kompetencji XXI wieku, w których w ramach integracji międzypokoleniowej na których młodzież będzie asystowała seniorom
 • integracyjne warsztaty twórcze i malarskie.
 • Wspólnie uczestniczyć w kulturze, rekreacji i aktywnym wypoczynku.

Projekt pozwala na wykorzystanie doświadczeń i specyficznego potencjału Stowarzyszenia , oraz zastosowanie autentycznych, cennych z punktu widzenia społeczności lokalnej działań , jako kontynuacji dobrych praktyk nabytych w poprzednich edycjach PO FIO, rozszerzonych o innowacyjne działania wolontariatu seniorów.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XVIII PRZEGLĄDZIE MALARSTWA TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH GDAŃSKA I METROPOLII GDAŃSKIEJ p.t: „MGŁAWICE I GALAKTYKI”

Zaproszenie (.pdf) | Zaproszenie (.doc)Dzień Kobiet w Galerii Za Murami 2011

W dniu 8.03.2011 w galerii „Za Murami” odbyła się impreza integracyjna okazji Święta Kobiet.

Na imprezę przybyło 28 pań. Mieliśmy przyjemność gościć jednego pana jako "rodzynka". W imieniu nieobecnej pani Prezes gości przywitała p. Krystyna Dąbrowska. Tradycyjny goździk został sprytnie zastąpiony wspaniałą czerwoną różą, która, na życzenie upięta w różnych miejscach ciała, a raczej garderoby, świetnie się prezentowała, nie wymagając wody ani wazonika. Nie było transparentów, nie było też walki o parytety. Jesteśmy przecież wybitnie feministyczną grupą, co nie oznacza, że nie potrafimy się bawić. Atmosfera z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej miła i wesoła. W zanadrzu mieliśmy przygotowane gry i zabawy, były nawet tańce przy muzyce. Podczas zabawy przyświecało nam hasło "jak być kobietą i nie zwariować?".

Wraz z muzyką popłynęły do pań życzenia:

 • pięknego i zdrowego wyglądu bez skalpela,
 • wierności jednego mężczyzny,
 • spokoju, wytchnienia od codzienności przy sztaludze,
 • niezmąconego szczęścia rodzinnego,
 • pomnożenia pieniędzy,
 • wiecznej młodości ducha,
 • bycia docenianą przez „szefa”.
 • bycia uwielbianą i podziwianą przez bliskich, a w szczególności przez płeć męską i tu zaśpiewałyśmy słowami piosenki Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni, gdzie te chłopy, no gdzie?”. Mamy nadzieję, że impreza przypadła wszystkim do gustu. Do zobaczenia na następnej.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z imprezy.

 Dom Sąsiedzki "Za Murami" - siedziba Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. M.Mokwy ul. Za Murami (od ul. Słodowników 10m za cukiernią W-Z)

Informujemy, że w każdą ostatnią środę każdego miesiąca od godz. 1500 prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów

Porad udziela mgr Beata Matyjaszczyk

Zadanie dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
XVII Przegląd Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej „Impresje Chopinowskie”

21 listopada 2010r. w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Domu Uphagena przy ulicy Długiej 12 odbył się wernisaż wystawy "Impresje Chopinowskie".

Więcej...Zapraszamy do udziału w XVII Przeglądzie Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych Gdańska i Metropolii Gdańskiej „Impresje Chopinowskie”

Idea zadania:
Utrwalenie wieloletniej inicjatywy Stowarzyszenia w zakresie animacji kulturalnej i tworzenia przestrzeni kultury czasu wolnego. Promocja amatorskiej aktywności twórczej w dziedzinie malarstwa i kreatywnego stylu życia. Dowartościowanie twórców amatorów malarstwa oraz ich kulturotwórczej roli w środowisku lokalnym. Działanie społeczne wpisujące się w dążenia Gdańska i Metropolii Gdańskiej do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury

Więcej...Forum Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych Stare Przedmieście – Główne Miasto
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, studentów, osoby starsze, zwłaszcza mieszkańców Starego Przedmieścia do wzięcia udziału w konkursie literackim:

„Moja historia ze Starego Przedmieścia”

Celem Konkursu jest pokazanie wydarzeń i ciekawych historii z życia, relacji rodzinnych i społecznych. Opisanie miejsc, zdarzeń i ludzi w różnych sytuacjach

Mogą to być sytuacje, zdarzenia, wspomnienia, epizody z życia, skrzętnie zapisywane na kartkach przez lata, których jeszcze nie znamy, świadczące o dawnym lub dzisiejszym Starym Przedmieściu, zwykłych i wybitnych ludziach, kulturze i tradycjach kontynuowanych ze stron z których przybyli jego mieszkańcy.

Więcej ...W dniu 26.03.2010 w Bibliotece Oliwskiej filia 2 WiMBP w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy malarstwa Krystyny Dąbrowskiej p.t.: „Wędrówki z kolorem”. Autorka przedstawiła 15 prac, dużego formatu z kategorii malarstwa – abstrakcyjnego.
Obrazy malowane są swobodnie, w większości plamą, gdzie główną istotą obrazu jest forma i kolor. Emanują z nich ciepłe energetyczne barwy. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem gości.

Wystawa czynna będzie do 20 kwietnia 2010.

Zdjęcia z wernisażu
W dniu 19.03.2010 w galerii „Za Murami” odbył się wernisaż wystawy Pani Ewy Kruglik p.t.”Serce Australii”. Autorka po swym dwumiesięcznym pobycie na tym odległym kontynencie wystawiła 55 prac. Większość prac stanowią pastele, są również prace wykonane w akrylu i oleju. Tak jak brzmi tytuł wystawy, tak też można się odnieść do do prezentacji wystawionych prac. Zaopatrzyła je wspaniałym plastycznym komentarzem, muzyką, a nawet strojem abyśmy mogli poczuć klimat w jakim powstawały prace. Ta wystawa jest drugą z serii Australia. Pani Ewa miała szczęście i przyjemność malowania na tym kontynencie kilka lat wcześniej.

Zdjęcia z wernisażu
Dnia 12.03.2010 w restauracji „Palowa”, która mieści się w Ratuszu w Gdańsku, przy ul. Długi Targ odbył się piękny wernisaż wystawy malarstwa p.t.” Nadbałtyckie pejzaże” Pani Barbary Paluch, wieloletniej Prezes Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku.
Wystawa ma charakter retrospektywny bowiem zbiegła się z 30-leciem pracy artystycznej Pani Barbary. Autorka zaprezentowała 38 prac. Wystawione prace w pięknych salach „Palowej” prezentują się wspaniale. Jest na co patrzeć i podziwiać ugruntowany, poparty wieloletnią pracą warsztat malarski. Artystka maluje w różnych technikach, lecz preferuje olej i akwarelę. Za swoje prace na przestrzeni wielu lat była i jest wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Jej prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Wśród licznych gości zgromadzonych na wernisażu miło było powitać znanego i cenionego akwarelistę Pana dr Zbigniewa Szczepanka.

Wystawę można zwiedzać do 30 kwietnia 2010 r.
Dnia 24.02.2010 w Bibliotece filia 6 WiMBP w Gdańsku-Zaspie przy ul. Pilotów 3 Odbył. się wernisaż wystawy malarstwa pt. ”Pokolenia”. Prace zaprezentowały Babcia i Wnuczka. Panie pokazały 25 swoich prac. Pani Alicja Grześkowiak (babcia) wystawiła swoje dojrzałe prace (maluje od 30-lat) Ulubiona technika to olej, akwarela. Najchętniej maluje pejzaże. Pani Agnieszka Kryger (wnuczka) zaprezentowała zaś prace młodego pokolenia, malowane ciekawą techniką . Pani Agnieszka jest absolwentką ASP Gdańsk.

 W dniu 22.02.2010 w Galerii „Za Murami” zorganizowano wykład z historii sztuki nt. „Malarstwo Mariana Mokwy”. Wykład przygotowała i poprowadziła wraz z pokazem slajdów dr historii sztuki Pani Monika Brzostowska. Wśród wielu technik malarskich uprawianych przez mistrza M. Mokwę szczególną uwagę zwrócono na prace z wczesnego okresu malarskiego artysty. Spotkanie uznano za bardzo ciekawe i udane.
W dniu 18.02.2010 w Tczewskim Centrum Kultury odbył się wernisaż prac Pani Barbary Bieleckiej oraz Pani Katarzyny Lauer p.t.: „Kaśka & Baśka malują…”. Panie zaprezentowały ogółem 80 prac. Obie Panie doskonale realizują się w technice jakże trudnej acz pięknej jaką jest akwarela. Ich prace to małe arcydziełka. Gdziekolwiek prezentują – wzbudzają ogólne zainteresowanie.

Zdjęcia z wernisażu
W dniu 17.02.2010 w Bibliotece filia 50 WiMBP przy ul.Paderewskiego 11 w Gdańsku-Suchaninie odbył się wernisaż wystawy malarskiej Pani Barbary Tryfon. Pani Barbara zaprezentowała około 40 prac. W większości były to pastele i oleje. Szczególną uwagę przykuwały nieliczne akwarelki, które w pełni oddały charakter i osobowość autorki prac – lekkość, ulotność i subtelność.
Miłą niespodzianką wieczoru było autorskie czytanie poezji w wykonaniu jednej z przybyłych koleżanek Pani Barbary.
Gdańsk dnia 24 lutego 2010 roku

Członkowie Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca ( sobota ) o godz.10.30 (drugi termin o godz.11.00) odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Planowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2009 rok
 2. Protokół Komisji Rewizyjnej i wystąpienie o absolutorium dla Zarządu
 3. Protokół Komisji Artystycznej
 4. Ramowy plan pracy Stowarzyszenia na 2010 rok i dyskusja
 5. Uchwały i wnioski

Składki i wpłatę za obraz można będzie uregulować od 10.00 - 11.00.

Jednocześnie serdecznie zapraszam na doroczne spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się po Walnym Zebraniu o godz.13.00, na którym rozstrzygnięty zostanie konkurs na pisankę i kartkę Swiąteczną (można przynieść w dniu Zebrania). Mile widziane "małe co nieco" na wspólny stół.

Oczekuję niezawodnego przybycia.

Za Zarząd

(Prezes - Anna Staruszkiewicz)
Projekt „Senior@NET - Junior@ART” 2009 zrealizowany został przy wsparciu dotacją PO FIO więcej...Nasze Stowarzyszenie wśród laureatów Nagrody Prezydenta Miasta GdańskaForum Inicjatyw Lokalnych Stare Przedmieście – Główne Miasto serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków do udziału w spotkaniu opłatkowym i podsumowującym realizację projektu PO FIO „Senior @ net – Junior @ art" które odbędzie się 9 grudnia 2009 roku o godz. 15.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego

ZaproszeniePRZEGLĄD MALARSTWA TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH
"PEJZAŻ GDAŃSKI I MORSKI"

Przegląd wspierany dotacją Miasta Gdańska, realizowany przy współpracy
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Tegoroczny Przegląd, zatytułowany: "Pejzaż gdański i morski", jest kontynuacją wieloletniej działalności Stowarzyszenia w zakresie animacji kulturalnej. Jednym z jego naczelnych zadań - obok integracji i wymiany doświadczeń - jest promocja uczestników Przeglądu i ich kulturotwórczej roli w środowisku lokalnym. Dzięki organizacji Przeglądu mamy też nadzieję rozbudzić w naszej lokalnej społeczności zainteresowanie aktywnością twórczą i związanym z nią kreatywnym stylem życia. Wszystkie te działania wpisują się w społeczne dążenia do uzyskania przez Metropolię Gdańską tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zakwalifikowane do Przeglądu prace oglądać można będzie od 9 do 31 października w sali ekspozycyjnej w dawnej ładowni statku-muzeum, s.s. "Sołdek" - oddziale Centralnego Muzeum Morskiego.

Zobacz:
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku oraz AWO - Art. Kunstprozess Bremen mają zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę czasową malarstwa "Gdańskie fascynacje".

Miejsce:
Sień Gdańska - siedziba Biura Gdańsk 2016 Metropolia Gdańska Europejska Stolica Kultury (kandydat ) ul. Długi Targ 39/40.

Wystawa będzie czynna w dniach 6 - 20 lipca 2009.

Zobacz:

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich